داستان‌های من روی سایت FanFiction

سلام!
این لینک صفحه‌ی برخی داستان‌هایی است که من نوشته‌ام.
داستان‌های من فعلاً تنها به‌زبان انگلیسی و روی سایت FanFiction موجود هستند.
www.fanfiction.net/u/4599725/DRSDavidSoft

امیدوارم این داستان‌ها رو بپسندید!
DRSDavidSoft